Invite to all members of study association Inter-Actief

Three week international educational tour: something for you?

In September 2010 study tour Pixel will leave for the USA. There participants will visit many companies and cities over a period of three weeks. Pixel’s research theme is: Simulations and Games. It is without doubt one of the best international experiences available!

Before the tour departs, participants must finish two introductory research studies. The first research study is about the cultural differences between the United States and The Netherlands. The second is about a topic related to one of the following six tracks:

 • Augmented reality
 • Virtual Reality
 • Serious Games
 • Engines and Hardware
 • New Media Input Devices
 • Artificial Intelligence

The results of your research (5ECTS) will be verified during one of the 24 (approx.) visits to companies, universities or other organisations (4 per track). Of course there is also room for discussion. The tour, and a small paper about it, is worth another 5ECTS.

Three weeks including hotels, food and transportation is very expensive. Participants must pay a thousand euros participation fee. We will also arrange a secondment (work assignment) at one of our partners. All revenues will be directly invested in the international tour.

After our three week program it is possible to extend your stay. You can choose how long you want to stay, but extend by three weeks and you can start at term 2 fresh without missing anything.

Why participate?

 • It's fun
 • It's interesting
 • It's a unique experience
 • Meet new people
 • Extend your stay
 • Get to know another continent
 • Looks good at your resume

More about the arguments to participate and the costs can be found here.

More information?

Monday December 7th the study tour committee Pixel will organise a free information drink at the EduCafé (café Abscint). All members of study association Inter-Actief are welcome to participate. The drink will begin with a small presentation about study tour Pixel. Topics that will be discussed are: What is pixel, what is a study tour, why should you go and costs versus benefits. The discussion is followed by the story of a student who participated in the previous study tour (Bonsai). Afterwards there is time to ask any questions you might have.

What: Informational drink
When: December 7th at 17:00 hours
Where: EduCafé Zilverling, café Abscint

If you are interested in participating, or have any question about the tour please come to this meeting or take a look at pixel2010.nl.

You can also take a peek in our FAQ or just send us an e-mail: studytour@pixel2010.nl.

Note: The deadline for registering for the study tour is on Sunday December 13th. Please enroll before that date. Look at pixel2010.nl for information about the requirements.

With kind regards,

Niels Boom
Chairman Pixel study tour committee
studytour@pixel2010.nl


================ Dutch Version ===================

Drieweekse internationale reis, iets voor jou?

In september 2010 zal studiereis Pixel vertrekken naar de Verenigde Staten. De deelnemers zullen zich daar drie weken lang verdiepen in het thema Simulatie en Games. Het is een bijzondere internationale ervaring die voor zowel Informatica- als Bedrijfsinformatietechnologiestudenten interessant is.

Voorafgaand aan de reis doen alle deelnemers een onderzoek naar Amerika en een onderzoek dat aansluit bij een van de volgende zes tracks:

 • Augmented reality
 • Virtual Reality
 • Serious Games
 • Engines and Hardware
 • New Media Input Devices
 • Artificial Intelligence

Naar aanleiding van dat onderzoek (5EC) heb je een aantal conclusies maar wellicht ook nog onduidelijkheden. Tijdens de reis bezoeken we circa 24 bedrijven, universiteiten en instellingen (vier per track). Tijdens deze bedrijfsbezoeken kun je de conclusies controleren en je onduidelijkheden ophelderen. De reis samen met een klein naverslag is tevens 5EC waard.

Drie weken inclusief overnachtingen, eten en vervoer kost natuurlijk een hoop geld. Van deelnemers verwachten we duizend euro eigen inleg. Daarnaast regelen wij detacheringen (Contract Research) van 120 uur. De inkomsten van deze detacheringen worden direct in de reis geïnvesteerd.

Aangezien je toch in de Verenigde Staten bent, kun je na de reis nog een aantal weken blijven. Hoe lang precies is aan jou, maar je kunt zonder probleem drie weken verlengen en daarna fris beginnen aan het tweede kwartiel.

Waarom gaan?

 • Het is leuk
 • Het is interessant
 • Het is een unieke ervaring
 • Je leert nieuwe mensen kennen
 • Je kan na de studiereis nog in Amerika blijven
 • Je leert een ander continent kennen
 • Staat goed op je CV

Meer over de argumenten om mee te gaan en de kosten.

Meer informatie?

Maandag 7 december zal er een vrijblijvende informatieborrel plaatsvinden in het EduCafé (café Abscint). Alle leden van Inter-Actief zijn hartelijk welkom. De borrel zal beginnen met een kleine presentatie waarin uitgelegd wordt wat Pixel is, wat een studiereis is, waarom je mee zou moeten gaan en wat de kosten en opbrengsten zijn. Hierna zal een oud-deelnemer (van studiereis Bonsai) een verhaal vertellen over zijn ervaringen. Uiteraard is er voldoende tijd om al je vragen te stellen.

Wat: Informatieborrel Wanneer: 7 december vanaf 17:00 uur Waar: EduCafé Zilverling, café Abscint

Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag over een internationale reis zoals Pixel? Kom dan naar deze borrel of kijk op pixel2010.nl.

Kijk in onze FAQ. Uiteraard kun je ons ook altijd mailen op studytour@pixel2010.nl.

De inschrijving voor studiereis Pixel sluit zondag 13 december, kijk op pixel2010.nl voor informatie over de eisen.

Met vriendelijke groet,

Niels Boom
Voorzitter Pixel studiereiscommissie
studytour@pixel2010.nl

 

Powered by Etomite CMS.